Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Copenhagen Caledonia Pipe Band

Skandinaviske mestre 2008 & 2009


 

Copenhagen Caledonia Pipe Band er Danmarks ældste sækkepibeorkester.

I slutningen af 1967 tog Robert Allan Miller (Bob) initiativet til en sækkepibeskole som blev kaldt- “Gladsaxe Skolen”. Orkestret startede med navnet “The Piping Society of Denmark” med P/M Jørgen Svensson som musikalsk leder. Det var dog først den 1. maj 1968, at foreningen blev grundlagt under navnet “The White Hackle Pipe Band”. Blandt nogen af de allerførste medlemmer var blandt andre P/M Palle Schjerning. Palle har været medstifter af flere bands, der i blandt The Gordon Pipes & Drums som han indtil sommeren 2007 var aktiv P/M for.

Hamish Barclay blev valgt til L/D. Han var en musikalsk erfaren skotte som boede i Danmark og udover at spille i bandet var han også President i St. Andrew Society of Denmark.

I 1973 blev P/M Flemming Dyrkow valgt til at overtage ledelsen af bandet og Palle Schjerning blev valgt til formand. I 1975 overtog P/M Kaj Larssen pipe major erhvervet der beholdt dette indtil 1978 hvor P/M Ib MacCarthy tiltrådte posten. I denne periode fra 1973-1979 var der desuden blevet købt 21 stk. Full Highland Dress, Tom McAllister chanters til hele pipe corps, bandet havde optrådt for Svensk TV, Danmarks Radio og Drum Major Ole Johansen havde vundet Verdensmesterskaberne i Skotland(Drum Majors contest).

Fra 1979-81 havde bandet en nedgangsperiode. Flere medlemmer stoppede og andre besluttede sig til at prøve at starte deres eget band, The Lochlann Pipe Band, så fra at The White Hackle PB havde talt op imod 35 aktive- og 15 passive medlemmer var men nede på et medlemstal på ca. 7! Nu skulle der et mirakel til for at redde bandet. Og det var næsten hvad der skete. I 1981 fik bandet en uventet tilgang af 7 piperelever, der i det stille var ved at blive udklækket på Gladsaxe Kor-og Musikskole. Eleverne var blevet undervist af Peter Ulrik Scheel der spillede i The Heather Pipes and Drums of Copenhagen, et andet sækkepipeorkester i København. Peter Scheel, Hamish Barclay og bandet daværende P/M Niels Aaboe valgte, at lade de nye elever indgå i “The White Hackle Pipe Band”.

1981 ændrede foreningen navn til “The Copenhagen Caledonia Pipe Band”. Peter Scheel blev udnævnt til Pipe Major og Hamish Barclay til Leading Drummer og formand. I de følgende 4 år konsoliderede bandet sig. Det fik flere medlemmer og begyndte at få nogle gode placeringer til de Skandinaviske konkurrencer.

I 1985 skete der et generationsskifte- yngre kræfter fra bandet kom til. Som ny P/M valgtes Tue Johannesen og Per Nørklit Jensen erstattede Hamish som Leading Drummer. Hamish fortsatte i bandet som drummer og også som formand. Samme år optrådte CCPB i TV ved åbningen af “Den engelske pub” i Godtersgade.

1987 blev året hvor Tue desværre måtte forlade bandet, da han brækkede begge arme ved et trafikuheld, så i tiden efter fik CCPB hjælp til undervisningen fra en piper, Ralph L. Hansen fra Heather Pipes & Drums. Samme år blev Lars Hørl udnævnt til P/M. Lars var tidligere piper i HPD men var udtrådt for at spille solo. Lars havde store ambitioner med CCPB og satte straks fra starten en høj standard i reptoirevalg - med en sværhedsgrad i melodivalget som nok er den højeste bandet har været stillet overfor. Der blev afholdt en bandweekend og 2 skotske instrutører blev inviteret. P/M James Campbell og L/D David Brown påviste at selv forholdsvis simple melodier kan spilles blændende flot.  Bandweekenden blev en stor succes og varslede en ny tid for bandet, en anderledes spillestil med vægten lagt på melodi-frasering og bandets samlede musikalske udtryk.

I 1988 blev det til en 1. plads i Drum Salute til CWC og ved deltagelse i de Belgiske mesterskaber senere på året - en 6. plads i Grade 4.  Samme år optrådte bandet i “Musikhjørnet” på dansk TV. På dette tidspunkt havde CCPB 25 spillende og 8 passive medlemmer.

I 1989 gik Hamish Barclay af som formand og blev fejret ved en flot parade på Søborg Hovedgade hvori der også deltog flere andre Pipe Bands. Samtidig blev Hamish udnævnt til 3. æresmedlem i Bandet. Hamish havde haft stor betydning for sækkepibespillet i Danmark og naturligvis specielt for “White Hackle Pipe Band” og “Copenhagen Caledonia Pipe Band”. Lige fra starten var han medvirkende til at skabe en høj spillestandard og gjorde som leadingdrummer og formand en meget stor indsats.

Som ny formand blev Albert Lykking valgt.

Også i 1989 blev det til en flot 1. plads i Drum Salute ved CWC og i Belgien fastholdes 6. pladsen fra året før. CCPB deltog ikke i SM da bandet ikke kunne stille med et full band. P/M Lars Hørl forlod bandet og som ny P/M blev det en af CCPB’s pipere, nemlig Claus Andersson, som startede sin undevisning på Gladsaxe skole i 1983.

I løbet af 1990 blev der udviklet nye træningsmetoder baseret på bl.a. James Campbells ideer, og bandet indkøbte en el-tuner til sækkepiberne.

Samme år optrådte CCPB ved Dronning Magrethe’s 50 ’s fødselsdag hvor bandet var opstillet på trappen ved Marmorkirken. Ved Christiansborg ridebane’s 300 år’s jubilæum blev der spillet men i forbindelse med gardehusarernes rideopvisning blev man enige om ikke at spille da sækkerpiber og heste ikke kan forenes.

CCPB’s P/M Claus Anderson medvirkede i TV’s spillefilm “Gøngehøvdingen” som havde premiere i 1991, og samme år blev CCPB tildelt “Gladsaxe kommunes amatørmusikpris” som blev overrakt af Borgmester Ole Andersen i Gladsaxe Rådhushal.

1992-93 havde bandet omkring 50 engagementer hvilket betød en yderligere fremgang for bandet. En TV-optræden i “Rundt på gulvet” og mange andre spændende arrangementer som betød gode reklamefremstød for bandet.

I forbindelse med et jubilæumsarrangement sprang en af bandet’s pipere, Gert Jensen ud med faldskærm fra 2,5 km’s højde og imens han langsomt dalede ned spillede han naturlighvis på sin medbragte sækkepibe og så snart bandet kunne høre Gert, faldt alle ind på melodien og det blev en historie som endte i Guiness Rekordbog.

I 1995 blev de gamle trommer udskifte til nye røde Premier HTS trommer. CCPB påtog sig ansvaret for KM i Aldershvile slotspark og CCPB blev for første gang Skandinaviske Mestre i march, 1. plads i Drum Salute og en 3. plads i Medley.

Og med skotske dommere syntes vi at det var godt gået!

En rejse til Skotland blev det til i 1996. Bandet boede i Glasgow og deltog i flere konkurrencer, men desværre mistede CCPB tilmeldingen til WM p.g.a. nogle misforståelser. Men det blev alligevel og god tur for bandet.

1997 oprettede bandet CCPB’s egen hjemmeside med hjælp fra Peter Mohr og flere hjemmesider er kommet til siden”¦.  - facebook og MYSPACE -se under link!

2007 tog Jacob Jensen over som PM. Under Jacobs ledelse blev CCPB kun placeret udenfor en top 3  ved en enkelt konkurrence. Samme år deltog CCPB ved WM hvor det kun blev til en 10. plads.

2008 var året hvor bandet blev skandinaviske mestre - samme år fejrede CCPB 40 års jubilæum, som blev fejret med en festlig koncert.

2009 Blev der indkøbt nye trommer til bandet - Anders Jensen førte som LD, bandets drumcorp helt til tops i adskillige konkurrencer. CCPB blev igen skandinaviske mestre, og bandets drumcorp nr. 1 i drumsalute både ved Copenhagen Winter Competition og ved de skandinaviske mesterskaber - og Best Drumcorp i combined competition.

2010 forlod  PM Jacob Jensen bandet for at drage til Sverige og Casper Andersen blev - og er CCPB’s nye PM. Det blev dette år ikke de store priser ved DM og SoC, men bandets drumcorp blev ved DM - Best drumcorp i combined Competition, og ved SoC - Best drumcorp i marchset.

2011 blev CCPB’s drumcorp nr. 1 i drumsalute ved Copenhagen Winter Competition .

Bandet deltager i Juni måned ved DM og SoC. - Se "Kalender" - Hvor og hvornår!

CCPB udkommer i efteråret med en CD.

  

 

 

 

Besøg  
072443